BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG HUẾ; Địa chỉ: 03 Ngô Quyền, Thành phố Huế; Điện thoại: (84-0234) 3890888/ Ext: 8125; Email: hue_interhosp@hueimc.vn
Cơ cấu tổ chức
Bản đồ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 550.051
Truy cập hiện tại 14
KHTH & ĐD
 3/9/2018 10:13:00 AM

I. Giới thiệu

TÊN PHÒNG: KẾ HOẠCH TỔNG HỢP & ĐIỀU DƯỠNG

ĐIỆN THOẠI: 8777

EMAIL: KHTHDD@HUEIMC.VN

ĐỊA ĐIỂM: TẦNG 6 BLOCK C  TTĐTTYC & QT

II. Lãnh đạo Phòng

TRƯỞNG PHÒNG

THS.BS PHẠM HỮU TRÍ

-------

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐD BVTW HUẾ - PHỤ TRÁCH ĐD TTĐTTYC&QT

THS. ĐD ĐẶNG DUY QUANG

---------

HC TRƯỞNG TRUNG TÂM

THS. TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng KHTH & ĐD là một trong những phòng chức năng quan trọng có trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện, giám sát công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.

Tình hình nhân lực hiện nay
 
12 CBVC : Trong đó có 3 Thạc sỹ - 5 Cử nhân - 4 Nhân viên
 
Các bộ phận
 
• Bộ phận Hành chính - Pháp lý

• Bộ phận Kế hoạch - Chuyên môn

• Bộ phận Thống kê tổng hợp

• Bộ phận Quản lý & Lưu trữ hồ sơ bệnh án

• Bộ phận Điều Dưỡng

• Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn

• Bộ phận Dinh dưỡng

IV. Hoạt động chuyên môn

1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Trung tâm.

2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá  hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Trung tâm để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

3. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Trung tâm, giữa Trung tâm và BVTW Huế (CS1 và CS2) nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Trung tâm.

4. Đảm bảo công tác lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

5. Tổ chức công tác tiếp dân và thường trực trong Trung tâm.

6. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm để trình Giám đốc Trung tâm xem xét và báo cáo Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

7. Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và dinh dưỡng của toàn Trung tâm.

8. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc.

 

 

 
 

 

Xem tin theo ngày  
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI