BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG HUẾ; Địa chỉ: 03 Ngô Quyền, Thành phố Huế; Điện thoại: (84-0234) 3890888/ Ext: 8125; Email: hue_interhosp@hueimc.vn
Cơ cấu tổ chức
Bản đồ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 549.964
Truy cập hiện tại 7
TCKT
 3/24/2018 7:43:06 AM

I. Giới thiệu

TÊN PHÒNG: TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Điện thoại: 0234. 3890888 – 8686

Địa điểm làm việc: Tầng 1, Tầng 6 Trung Tâm ĐTTYC và Quốc tế

                Số 03 Ngô Quyền, Thành  Phố Huế

II. Lãnh đạo hiện nay

TRƯỞNG PHÒNG

TRƯƠNG ĐÌNH THƯỞNG

III. Cơ cấu tổ chức

Phòng Tài chính kế toán được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 03 năm 2014.

Tình hình nhân lực hiện nay: 23 nhân viên

Phòng bao gồm các bộ phận:

♦ Tổ tổng hợp và chế độ

♦ Tổ tài sản, vật tư, thuốc

♦ Tổ viện phí

​IV. Hoạt động chuyên môn

Phòng Tài chính kế toán Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Huế và Giám đốc Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện và Giám đốc Trung tâm về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Trung tâm.

1. Nhiệm vụ

♦ Căn cứ vào quy chế tổ chức hoạt động, chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán thu chi hàng năm của Trung tâm và tổ chức triển khai thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

♦ Theo định hướng kinh tế trong y tế, với mục đích tạo nguồn thu để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, thanh toán Bảo hiểm y tế và các nguồn thu khác theo quy định.

♦ Theo kế hoạch dự toán nguồn thu tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm.

♦ Tổ chức công tác kế toán trong Trung tâm theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản,… chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Trung tâm.

♦ Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

♦ Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

♦ Tổng hợp tình hình, số liệu kế toán, phân tích kết quả hoạt động tài chính của Trung tâm.

2Một số hình ảnh hoạt động của phòng


 

 

Xem tin theo ngày  
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI