BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG HUẾ; Địa chỉ: 03 Ngô Quyền, Thành phố Huế; Điện thoại: (84-0234) 3890888/ Ext: 8125; Email: hue_interhosp@hueimc.vn
Cơ cấu tổ chức
Bản đồ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 550.022
Truy cập hiện tại 9
QT TTBYT
 3/26/2018 9:43:53 AM

I. Giới thiệu

TÊN PHÒNG: QUẢN TRỊ VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ

Điện thoại: 8668 - 8009

Địa điểm làm việc: Tầng 6 - Tầng G Trung Tâm ĐTTYC & Quốc tế

II. Lãnh đạo hiện nay

TRƯỞNG PHÒNG

KS. LÊ THANH HẢI

---------

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

CN. NGUYỄN VĂN THI

III. Cơ cấu tổ chức

Tình hình nhân lực hiện nay: 08 CBCNV

Phòng bao gồm các bộ phận:

♦ Bộ phận hành chính

♦ Bộ phận cấp phát, tập hợp tờ trình các Khoa, Phòng.....

♦ Bộ phận kho QT & VTTBYT

♦ Tổ cơ sở hạ tầng

IV. Hoạt động chuyên môn

1. Quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng, bảo trì, sữa chữa cơ sở hạ tầng:

• Kiểm tra, giám sát hoạt động, tuổi thọ công trình.

• Kiểm tra, vận hành sử dụng, sữa chữa trong khả năng chuyên môn các hệ thống xây dựng nhà, cửa …

• Kiểm tra, vận hành sử dụng, sữa chữa trong khả năng chuyên môn tòa nhà gồm:

          + Hệ thống âm thanh, camera, mạng CNTT, điện thoại.

          + Hệ thống cấp, thoát nước, máy bơm.                   

          + Hệ thống chữa cháy tự động, chữa cháy vách tường.

• Kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị tại các Khoa/Phòng.

• Ghi chép số liệu tiêu thụ điện, nước, điện thoại.

• Lập báo cáo định kỳ công việc từng quý.

2.  Thực hiện mua sắm, cấp phát hàng hóa phục vụ nhu cầu các Khoa/Phòng:

• Lập kế hoạch mua sắm hàng hóa hàng tháng, quý, năm.

• Tổ chức mua sắm theo quy định.

• Tổ chức cấp phát cho các Khoa/Phòng định kỳ.

• Kiểm tra, xây dựng định mức và quản lý sử dụng tại các Khoa/Phòng.

• Lập báo cáo định kỳ công việc từng quý.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem tin theo ngày  
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI