BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG HUẾ; Địa chỉ: 03 Ngô Quyền, Thành phố Huế; Điện thoại: (84-0234) 3890888/ Ext: 8125; Email: hue_interhosp@hueimc.vn
Cơ cấu tổ chức
Bản đồ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 550.044
Truy cập hiện tại 13
Quyết định số 5390/QĐ-BYT ngày 30/11/2017 thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017
 12/15/2017 7:56:10 AM

Quyết định số 5390/QĐ-BYT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập đoàn

kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017

Nội dung trong quyết định:

Điều 1:Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 của Bộ Y tế (phụ lục 1)

Điều 2:Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được phân công (phụ lục 2) theo nội dung kiểm tra quy định tại Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

Thời gian tiến hành trong tháng 11 và tháng 12 năm 2017

Trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra, thông báo cho các bệnh viện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và mời thành viên bệnh viện khác tham gia đoàn.

Điều 3:Kinh phí phục vụ được lấy từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp lý khác

Điều 4:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; các Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5:Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ và các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI