BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TRUNG ƯƠNG HUẾ; Địa chỉ: 03 Ngô Quyền, Thành phố Huế; Điện thoại: (84-0234) 3890888/ Ext: 8125; Email: hue_interhosp@hueimc.vn
Cơ cấu tổ chức
Bản đồ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 430.417
Truy cập hiện tại 14
BAN GIÁM ĐỐC
 12/8/2017 1:59:37 PM
GIÁM ĐỐC

PGS.TS.BS NGUYỄN VĂN HỶ
     
PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
     

TS.BS HỒ ANH BÌNH

TS.BS PHAN HẢI THANH

TS.BS LÊ THỪA TRUNG HẬU

 

Xem tin theo ngày  
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI